Zákazníkům dáváme jistotu, že jsou v těch nejlepších rukou!

Jako prémiová značka Mercedes-Benz nese zodpovědnost dostát vysokým očekáváním svých zákazníků. V roce 2014 značka Mercedes-Benz v České republice tyto očekávání naplnila a svým úsilím opět dosáhla úspěchu v úrovni indexu zákaznické spokojenosti.

V roce 2014 již sedmým rokem probíhal průzkum zákaznické spokojenosti u všech autorizovaných prodejců a servisů Mercedes-Benz po celé České republice. Zákazníkům Mercedes-Benz byla věnována spousta péče a společné úsilí o jejich spokojenost vedlo k vysokému skóre zákaznické spokojenosti. V dalších měsících se bude celá autorizovaná dealerská síť opět snažit své zákazníky nezklamat, ale naopak jim opět dokázat, že jsou v těch nejlepších rukou.

Zákaznická spokojenost

Společně hvězdu rozzáříme!

Pro značku Mercedes-Benz je klíčem k loajálnosti a udržení dobrých vztahů se zákazníky jejich spokojenost. Ta vede jak k opakovanému využívání služeb Mercedes-Benz, tak k pozitivnímu vnímání značky a v neposlední řadě k odlišení se od široké konkurence.

Od roku 2007 Mercedes-Benz v České republice systematicky buduje strategii zaměřenou na získání a udržení první pozice v oblasti spokojenosti zákazníků v segmentu prémiových značek. Strategie s názvem CSI No. 1 (Customer Satisfaction Index) je aplikována po celé Evropě a v jejím rámci probíhají různé akce zaměřené na zvyšování a zlepšování spokojenosti zákazníků.

V roce 2013 se do průzkumu zákaznické spokojenosti zapojili také všichni autorizovaní prodejci nákladních vozidel a od ledna 2014 nově probíhá také průzkum zákaznické spokojenosti u všech autorizovaných prodejců osobních vozidel smart.

Každý měsíc pak probíhá telefonické dotazování zákazníků autorizovaných prodejců a servisů Mercedes-Benz a prodejců smart nezávislou agenturou. Jsou kontaktováni zákazníci, kteří mají čerstvé zkušenosti s nákupem osobních, dodávkových a nákladních vozů Mercedes-Benz, dále zákazníci navštěvující servis pro osobní, dodávková a nákladní vozidla a zákazníci, kteří si zakoupili osobní vůz smart. Zákaznická spokojenost za prodej se měří v procentech a za servis se používá bodování, kdy maximum je 1000 bodů.

Za rok 2014 dosáhl index spokojenosti zákazníků v prodeji osobních vozidel, 95,9 %, v prodeji lehkých užitkových vozidel 96,3 % a v prodeji nákladních vozidel 87,2 %. V oblasti servisu značka Mercedes-Benz získala od zákazníků 951,1 bodů pro osobní vozidla, 931,8 bodů za servis lehkých užitkových vozidel a 902,8 bodů za servis nákladních vozidel.